About us

Capture22 is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan diversiteit binnen het huidige aanbod in kunst, cultuur en media. Onze doelstellingen:

  • Het bevorderen en stimuleren van diversiteit, bewustwording en verbinding op het gebied van kunst, cultuur, sport, media en educatie.
  • Bijdragen aan het realiseren en professionaliseren van uitingen en projecten vanuit de urban cultuur en het stimuleren van talent op het gebied van kunst, cultuur, sport, muziek en film.
  • Bruggen bouwen en verenigen met urban partijen en andere belanghebbenden in Nederland en het buitenland.

IN DIVERSITY
THERE LIES BEAUTY AND STRENGTH

 

De oprichters van Capture22 hebben ruim 25 jaar ervaring in het stimuleren, profileren en bevorderen van urban arts binnen de Nederlandse Cultuursector. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het platform Da Bounce. Dit platform heeft dezelfde doelstellingen als Capture22 en bestaat sinds 1995. Da Bounce is een internationaal erkent platform.

 

Capture22 is een projectenorganisatie. De vele ideeën en projectvoorstellen worden pas uitgevoerd bij voldoende financiering.

De activiteiten en projecten van Capture22 worden gefinancieerd dmv:

  • Fondsen en Subsidies
  • Deelnemersbijdragen
  • Kaartverkoop

Samenwerking met relevante partijen zien wij als een noodzaak, maar evenzeer als een meerwaarde. Zo zijn we verzekerd van draagvlak en relevantie, waardoor onze projecten naar verwachting een duurzamer effect hebben. Zo brengen wij onze centrale thema’s ‘verbinding’ en ‘diversiteit’ zowel in de inhoud als in onze werkwijze tot uitvoering.

 

URBAN ARTS IS OUR PASSION

De oprichter van Stichting Capture22: Reguillo Wijngaarde

Het bestuur wordt gevormd door:

Lilian Macnack (penningmeester)
Catalina Silva (secretaris)
Jacha Westfa (voorzitter)

Het bestuur van Capture22 wordt niet financieel vergoed voor hun diensten. Zij vervullen hun functie geheel vrijwillig.

Zie hier het jaarverslag van 2020.