ANBI

Capture22 is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor wie geld aan de Stichting wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.
Alles wat u ons dus eventueel schenkt of nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan het behalen van onze doelstellingen.

De Nederlandse Geefwet zorgt ervoor voor dat u al uw donaties aan instellingen met een culturele ANBI status voor 125% mag aftrekken van de inkomstenbelasting in plaats van voor 100%

Rekenvoorbeeld: U doet een periodieke gift aan een culturele ANBI

U doet een periodieke gift aan een culturele ANBI van € 6.000 per jaar.

U berekent uw aftrek op de volgende manier:

Totale bedrag periodieke giften: € 6.000.
Berekening verhoging: € 6.000 keer 25% is € 1.500.
Maximale verhoging: € 1.250.
Berekening aftrekbare giften: € 6.000 plus € 1.250 verhoging is € 7.250.
In dit voorbeeld hebt u dus een aftrek van € 7.250 per jaar.